Individualno delo

Individualen pristop, oblikovan glede na konkretne potrebe posameznega para vodnik – pes, omogoča bolj poglobljeno učenje in odpravljanje specifičnih neželenih vedenj. Program dela oblikujemo po srečanju in posvetu. Program ni namenjen odpravi ekstremnih vedenjskih motenj.